Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
No matter how honestly you open up to someone, there are still things you cannot reveal.
— Haruki Murakami, Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage
at this time last year
i was a mess and i feel
like a mess again
— A messy haiku - jw
Reposted fromdeviate deviate viainsanedreamer insanedreamer
Przestań rozpamiętywać przeszłość. To nic nie daje. Twoi rodzice cię nie kochali? Chuj z tym. Nie kochali cię i tyle. Nic z tym już nie zrobisz. Twój facet cię rzucił i jest z inną? Rzucił cię, pozamiatane. Trzeba żyć przyszłością a nie przeszłością.
— Piotr C.
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks
Reposted fromworst-case worst-case
3694 5971
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou
Czas leczy rany, ale ta jest chyba wyjątkowa.
— Marie Lu, Legenda. Patriota
Reposted frommefir mefir
Miłość, która się zmienia nie jest miłością. Miłość jest jak nieusu­wal­ne zna­mię, przet­rwa burze i nig­dy nie zadrży. Miłość nie zmienia się z cza­sem, w ciągu godzin czy ty­god­ni, ale pot­wier­dza się, na­wet u pro­gu przez­nacze­nia.
— William Shakespeare
Dziś się wydarzy. Oby nie złe. Oby nie ostateczne. Liter przypadkowy ciąg mi niejasno wieszczy.  Oby obce miasto dziś się kochało ze mną i było lojalne.
— Świetlicki
Reposted frompod-slowami pod-slowami
7663 4b45 500
Reposted fromnoneishere noneishere
5440 a14f
Reposted fromzmijka89 zmijka89 viablamecoco blamecoco
Rozsądna dziewczyna zna swoje limity, Mądra dziewczyna wie że ich nie posiada.
— Marilyn Monroe
Reposted fromnuitlys nuitlys viablamecoco blamecoco


Trzymam się papierosa
, żeby się nie zgubić.

— Świetlicki
Reposted fromLittleJack LittleJack viablamecoco blamecoco
9847 8057
Reposted fromflesz flesz viablamecoco blamecoco
Jedźmy do Lizbony, Barcelony, Paryża albo Rzymu. Jedźmy, upijmy się i gubmy między uliczkami. Siądźmy na schodach i oglądajmy wschody słońca. I zapomnijmy o całym świecie. 
Reposted fromjustadreambaby justadreambaby viablamecoco blamecoco
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viablamecoco blamecoco
Przecież jesteśmy poważnymi ludźmi. Trzeba było zdruzgotać się alkoholem.
Poruchać. Zrzygać się w żywopłot.
— Zrób mi jakąś krzywdę.
4620 a4b0
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viazuazuzanna zuazuzanna
0952 f49b
Reposted fromamatore amatore viazuazuzanna zuazuzanna
6825 4b10
Reposted fromamatore amatore viazuazuzanna zuazuzanna
0396 ee18
Reposted fromsowaaa sowaaa viacreure creure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl